سیستم تبلیغات کلیکی متان در حال برنامه نویسی میباشد

سیستمی هوشمند و سازگار با فرهنگ بازار ایران

از نظر ما هر سیستم کلیکی وقتی میتواند موفق شود که با توجه به نیاز فرهنک و سبک وبمسترینک آن کشور پایه گذاری شود

انتظارات یک نمایش دهنده تبلیغات:

 نمایش تبلیغات با کیفیت + متناسب با محتوای سایت معرفی شده خودش خواهد بود که کاربران سایت مربوطه حداکثر اشتیاق به دنیال کردن تبلیغ و بطبع درآمد زائی بهتر برای مدیریت سایت نمایش دهنده خواهد بود

انتظارات یک کمپین تبلیغاتی یا تبلیغ دهنده:

 دریافت بازدیدهای هرچه مرتبط تر با نوع کسب و کار خود و بطبع افزایش بهروری از ورود کاربران به سایت. که این مهم کمپین یا کمپین های تبلیغاتی اون شخص یا شرکت را به سمت حداقل هزینه با دریافت بیشترین کیفیت و بهره وری خواهد برد

ما در الکوریتم متان بر آن هستیم سیستمی ارائه دهیم که موارد فوق را به بهترین سبک ممکن پیاده کردن و با مقایسه نموداری هوش مصنوعی سیستم را هر چه بهینه تر بطوریکه بدون کاستن از درامد وب سایتهای نمایش دهنده. کمترین هزینه ممکن رو بر کمپین های تبلیغاتی تحمیل نمائیم

که موارد فوق بر 2 اصل زیر استوار است:

1.تلاش بر بهینه سازی سیستم نرم افزاری و سخت افزاری پایگاه مدیریت تبیلغات کلیکی متان

2.به حداقل رساندن سود سیستم متان (سودی منطقی نه فزاینده) = با رضایت نمایش دهندگان و کمپین های تبلیغاتی یا تبلیغ دهندگان

بر پایه الگوریتم اختصاصی و کاملا بومی شده با نام تجاری: سیستم مدیریت تبلیغات کلیکی متان

 metan ppc system ©